Văn phòng phiên dịch
Văn phòng phiên dịch
Nga, Matxcơva,
ul. Bolshaya Molchanovka, 34 trang 2, của. 25
+7 495 504-71-35 Từ 9h30 đến 17h30
info@flarus.ru | Liên hệ
Bảng báo giá
Презентация компании

Dịch văn bản Thông dịch
Dịch thuật chuyên nghiệp Chuyên môn
Chỉnh sửa băn bản bằng người bản ngữ Các phiên dich viên của chúng tôi
Giải mã các tài liệu âm thanh và video Công ty dịch thuật Flarus

Dịch thuật chuyên nghiệpDịch thuật chuyên nghiệp là một quá trình sáng tạo, và không quan trọng những ngôn ngữ nào được sử dụng cũng như đối tượng và chuyên môn dịch. Trên thực tế, bản dịch chuyên nghiệp là một văn bản độc lập, một tài liệu, một tác phẩm, mà từ thời điểm tạo ra nó, bắt đầu sống cuộc sống riêng .

Không phải là hiếm những trường hợp, khi bản dịch thuật chuyên nghiệp tiếng Nga đã được những giải thưởng cao nhờ sự tài năng và nghệ thuật của phiên dịch viên. Chúng tôi không hứa rằng, bản dịch của chúng tôi sẽ hay hơn bản gốc, nhưng chúng tôi xin hứa sẽ luôn thực hiện chuyên nghiệp công việc của mình.

Đôi khi cụm từ "bản dịch chuyên nghiệp" có nghĩa là bản dịch tài liệu về các chủ đề như: pháp luật, kỹ thuật, y tế, hoặc tài liệu chuyên đề khác. Tuy nhiên, khái niệm dịch chuyên nghiệp không chỉ bao gồm chủ đề chuyên ngành, mà còn thêm một số tiêu chuẩn để đảm bảo chất lượng của bản dịch. Bất kỳ dịch giả nào của cơ quan dịch thuật của chúng tôi đều có những phẩm chất như: sự thông thái, giáo dục ngôn ngữ và hiểu biết về ngôn ngữ, kinh nghiệm dịch thuật trong lĩnh vực chuyên môn của họ.

Bạn có thể tạo đơn đặt hàng cho bản dịch mà không cần phải rời khỏi nơi làm việc. Để có thể thực hiện điều này, hãy gửi cho chúng tôi văn bản yêu cầu dịch thuật chuyên nghiệp, cùng các chỉ định yêu cầu của bạn cũng như thời hạn mong muốn. Trong vòng 10 phút bạn sẽ nhận được từ quản lý viên của cơ quan dịch thuật chúng tôi thông tin đầy đủ về chi phí bản dịch, thời hạn hoàn thành và các mức giảm giá.

Bản dịch mới nhất:
Dịch thuật Nga – Việt các giấy tờ, văn bản tài chính: các bản kế toán cân đối, báo cáo thu nhập, các bản khai thuế.

Các bản dịch đang được thực hiện: 94
Lượng công việc của văn phòng: 33%

Tính chi phí dịch thuật

Ngôn ngữ gốc:


Ngôn ngữ đích:


Lượng văn bản:
Giá phiên dịch:
780,00 rub

Đặt bản dịch
Văn phòng phiên dịch Flarus

Dịch văn bản
Dịch thuật chuyên nghiệp
Chỉnh sửa băn bản bằng người bản ngữ
Giải mã các tài liệu âm thanh và video
Thông dịch
Chuyên môn
Các phiên dich viên của chúng tôi
Công ty dịch thuật Flarus

Các đối tác của chúng tôi

Làm phiên dịch viên

Cuốn hội thoại một trang
Các bảng thuật ngữ chuyên đề
Văn phòng phiên dịch Flarus
© 2001-2024

Liên hệ

Nga, Matxcơva,
ul. Bolshaya Molchanovka, 34 trang 2, của. 25
Hướng dẫn đường

điện thoại:
+7 495 504-71-35

Đặt bản dịch: info@flarus.ru